PRESENTACIÓ

El Barcelona Institute of Packaging, BIP, neix com una proposta de dinamització de la formació, la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia en l’àmbit del Packaging, dins el marc de col•laboració entre Centre Tecnològic Leitat i l’IQS. El BIP compta amb el suport d’empreses, associacions professionals i l’Administració catalana a través d’ACC1Ó. Sense aquest suport, la concreció del projecte hauria estat força menys àgil.

El BIP pot considerar-se com l’hereu de tots els intents que prèviament hi havia hagut a Catalunya per a donar resposta a una necessitat reclamada des de feia molt temps per tots els sectors implicats en la cadena de valor del packaging, des del disseny a l’enginyeria de producte, passant pels fabricants de materials, fabricants d’envàs i embalatge fins als usuaris finals: les empreses fabricants de productes de gran consum, les farmacèutiques i la indústria lleugera que utilitza packaging de protecció.

L’objectiu és donar el suport i l’ajuda necessària en tots els projectes de R+D+i que es puguin generar dins la cadena de valor del conjunt d’empreses abans esmentades. Les necessitats són moltes tenint en compte la dimensió i el pes que representa aquest conjunt en l’economia catalana i espanyola.

Les nostres empreses de packaging, des dels fabricants d’envasos i embalatges fins als constructors de maquinària d’envasar i processos d’aconduïment, han traspassat des de fa anys fronteres, esdevenint proveïdors d’importants d’empreses d’arreu del món. Sens dubte són empreses de packaging que han demostrat un alt esperit innovador i nivell tecnològic, sent en molts casos capdavanteres en la seva especialitat.

Catalunya especialment, ha estat origen i destí de moltes empreses fabricants de productes farmacèutics i de gran consum, des del sector alimentari fins a productes de perfumeria i cosmètica, manteniment i neteja de la llar; sectors en els quals, l’envàs i els seus processos tenen una rellevància especial.

Som també referent internacional del packaging degut a la celebració, a la Fira de Barcelona, dels salons Hispack i Graphispag.

Per tot això, el BIP parteix d’una posició privilegiada dins d’un teixit industrial competitiu. El fet de comptar amb un coneixement capdavanter, permet al BIP oferir els serveis necessaris per donar aquesta resposta d’excel•lència tan esperada i fer front a un entorn de mercat cada cop més globalitzat.