Nova edició del Postgrau en Tecnologies dels Envasos i Embalatges, renovat i actualitzat perquè continuï sent un referent en la formació d’enginyers de packaging. En aquesta edició el Postgrau compta amb el suport acadèmic de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’aval empresarial del Packaging Cluster.

Comença: 9 novembre 2017
Finalitza: Juny 2018

Més informació: contingut, professorat, preinscripció a traves UPC Universitat Politècnica de Catalunya.