MISSIÓ

 

La missió del BIP és participar en la investigació, la tecnologia i la formació amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector del packaging i del seu entorn global a través de la innovació.

Desenvolupar activitats de valor afegit en els àmbits de la formació, la innovació i la recerca, orientades a donar serveis de suport al sector del packaging a Catalunya, i a facilitar l’expansió del sector del packaging català i espanyol a nivell internacional.

imaghor

Contribuir activament en el desenvolupament econòmic i social impulsant i facilitant els processos d’innovació i desenvolupament tecnològic com a estratègia de competitivitat.

Augmentar la competitivitat de les empreses a través de la millora dels seus processos i ajudar a actualitzar i incrementar el seu coneixement.