ACTIVITATS

 

  • Projectes R+D+i
   Constituir amb les empreses nuclis cooperatius per a la realització de projectes sobre: nous materials biopolimèrics; utilització de materials reciclats i estudi de reciclabilitat; nous additius per a millorar les propietats dels materials de fabricació; envasos actius i intel•ligents, i tots aquells projectes que sorgeixin de noves necessitats tant a nivell del packaging primari com secundari.El BIP disposarà dels equips pilot per a validar aquells materials i processos nous que es vagin desenvolupant, incloent-hi les famílies més importants d’envasos, des dels flexibles fins als rígids i semi-rígids.

   El nostre objectiu és que el BIP sigui un autèntic espai de col•laboració amb la indústria, i ompli els buits que aquesta no pot aconseguir en el camp de la R+D+i. Pensem que molts projectes d’innovació no s’han realitzat per manca d’aquest espai, principalment en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses.

 

  • Serveis Tecnològics
    • Product Packaging Engineering. Desenvolupament de nous projectes de packaging. Del disseny a la Iindustrialització. El BIP disposa de les eines de suport més potents en CAD-CAM-CAE per al desenvolupament de projectes de packaging.
    • Validacions Tècniques i Testing. Validació de nous dissenys, nous materials i compatibilitats entorn-producte-envàs. El BIP disposa dels equips de testing més avançats per a analitzar i avaluar els paràmetres essencials de tot tipus d’envasos i embalatges, tant de les propietats mecàniques com les de tipus químic i fisicoquímic.
    • Packaging re-engineering. Re-disseny, projectes d’optimització i estandardització per a millorar eficiències i comportaments de les línies de producció. Programes de reducció de costos OCB (Optimal Cost Balance).
    • Packaging i Logística. Projectes d’eficiència logística. Validacions logístiques. Assajos i avaluacions d’emmagatzematge i transport. Codificació i identificació.
    • Serveis d’homologació de processos i nova maquinària d’envasar i aconduir productes. Serà una novetat important a Catalunya i a Espanya, tot seguint els criteris d’acceptació internacionals per a nova maquinària i processos.
    • Ecodisseny en Packaging. Projectes de transició al disseny sostenible de packaging. Anàlisi de cicle de vida. Re-enginyeria mediambiental.

    

  • La formació d’enginyers i tècnics capaços de liderar els nous reptes del sector d’Enginyeria d’Envàs, Embalatge i Aconduïment de productes dins del marc del actual Màster en Packaging Engineering i els seus cursos d’especialització.

 

  • El reciclatge de professionals precedent d’altres àmbits.

 

  • La realització de cursos “in company” adaptats a les necessitats de les empreses.

 

  • La formació continuada per als professionals dels sectors que conflueixen en el packaging.

 

  • Capacitació dels recursos humans i foment de l’empleabilitat. Creació d’una borsa de treball a l’abast de les empreses del sector.

 

El BIP neix amb el propòsit d’ésser una veritable proposta de dinamització de la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia en l’àmbit del packaging, inclosa en el marc de col•laboració entre les empreses, els centres de recerca i les universitats.